chụ̄̀xs̄eīyng t̄h̀āy p̣hāph rùn rạnwey̒ khæ th wxl̒