khwām thrng cả khwām f̄ạn kār t̄h̀āy p̣hāph thāng d̂ān tawạnxxk p̄hū̂h̄ỵing dĕkh̄ỵing