Politik Kilti ak emaye nan pri South Beverley Lafrik di ekri sou li New Travay